اس ام اس سیگار

من درسا موسوی هستم


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان 1392ساعت 20:7  توسط درسا  | 

مرا به تختی ببندید و سیگاری بر لبانم روشن کنید

و هرچه داد زدن به سراغم نیاید اخر من دارم او را ترک میکنم!!!!!!!!!


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان 1392ساعت 20:5  توسط درسا  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان 1392ساعت 20:3  توسط درسا  | 

اینبار سیگار را بکش از طرفی که میسوزد تا بدانی

چه میکشم

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان 1392ساعت 20:2  توسط درسا  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان 1392ساعت 19:50  توسط درسا  | 

به سلامتی گسری که سیگار میکشه نه واسه دلخوشیش

واس اینکه تصویر عشقشو تو دود ها ببینه

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان 1392ساعت 19:50  توسط درسا  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان 1392ساعت 19:44  توسط درسا  | 

سیگار رو گذاشتم رو لبام داد میزنم هی یارو اتیش داری

میگه نه تو جیبم ولی تو دلم دارم به دردت میخوره میگم هه بده همدردیم

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان 1392ساعت 19:44  توسط درسا  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان 1392ساعت 19:25  توسط درسا  | 

سیگار هم نشدیم که ترک کردنمون اسون باشه

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان 1392ساعت 19:23  توسط درسا  |